Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam cílené rehabilitace u pacientů s chronickou vestibulární poruchou
Název práce v češtině: Význam cílené rehabilitace u pacientů s chronickou vestibulární poruchou
Název v anglickém jazyce: The importance of targeted rehabilitation in patients with the chronic vestibular disorder
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2012
Datum zadání: 30.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2013
Do kdy má student odevzdat:19.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Oponenti: doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK