Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of sprain of left ankle
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of sprain of left ankle
Klíčová slova: Hlezenní kloub, inverze hlezna, výron levého hlezna, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: Ankle joint, inversion sprain of left ankle joint, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 22.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Oponenti: PhDr. Zaher El Ali
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK