Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí pedagogického vztahu ve filosofii výchovy a psychoanalýze. Sókratovský model
Název práce v češtině: Pojetí pedagogického vztahu ve filosofii výchovy a psychoanalýze. Sókratovský model
Název v anglickém jazyce: Conception of educational relation in philosophy of education and psychoanalysis. Socratic model
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2012
Datum zadání: 26.03.2012
Datum a čas obhajoby: 18.05.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Vztah učitele a žáka byl konceptualizován ve filozofii, ve filozofii výchovy (u nás např. Paloušem), v antropologii a v pedagogice. Cílem diplomové práce je pohlédnout na něj z hlediska proudů ve filozofii výchovy, inspirovaných francouzskou (Lacanovou) psychoanalýzou (A. Badiou, D. Cho, P. Taubman aj.).

Součástí práce budou terénní šetření charakteru sondy u žáků různého věku a různých učitelů, kde by se měly objevit různé typy pedagogického vztahu, nebo terénní materiál zpracovávaný v odborné literatuře i v beletrii.
Seznam odborné literatury

PALOUŠ, R. Čas výchovy. SPN, 1991

PALOUŠ, R. Homo educandus.Filosofické základy teorie výchovy. Karolinum, 2011

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. ISV, 2001

FREIRE. P. Pedagogy of the Opressed. Continuum, 2000

CHO, D. Lessons of Love: Psychoanalysis and Teacher – Student Love. In Educational theory. 2005

STILLWAGGON, J. Don´t stand so close to me: Relational distance between teachers and students. In
Philosophy of Education. 2006

TAUBMAN, P. Alain Badiou, Jacques Lacan and the Ethic of Teaching. In Educational Philosophy and Theory. 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK