Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací zvyklosti těhotných a kojících žen a jejich znalosti výživy
Název práce v češtině: Stravovací zvyklosti těhotných a kojících žen a jejich znalosti výživy
Název v anglickém jazyce: Nutritional behaviors of pregnant and breast-feeding women and their knowledge of nutrition
Klíčová slova: těhotenství, výživa, kojení, nutriční doplňky
Klíčová slova anglicky: pregnancy, nutrition, breast-feeding, nutritional supplements
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK