Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Skončení pracovního poměru
Název práce v češtině: Skončení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Termination of employment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.03.2007
Datum zadání: 13.03.2007
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:13.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK