Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pedagogické ovlivňování rozvoje dítěte v DD
Název práce v češtině: Pedagogické ovlivňování rozvoje dítěte v DD
Název v anglickém jazyce: Education influencing development of the child
Klíčová slova: volnočasové aktivity instituce péče o dítě, osobnostní rozvoj
Klíčová slova anglicky: after-school activities, institutional care
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2012
Datum zadání: 15.03.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 13:30
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Bc. Martin Lněnička
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování materiálové studie s využitím projektů náhradní péče o děti a metodik
Provedení empirického šetření v podobě srovnávací případové studie s využitím metody dotazování a analýzy dokumentů
Seznam odborné literatury
Pochylá m.t. Výchova dětí v dětských domovech a jejich příprava na vstup do raálného světa dospělých Bakalářská práce MU 1997
Matějček Z. Máhradní rodinná péče Praha Portál 1999
Staňková S. Výchovné prostředí dětského domova. Diplomová práce MU 1997
Zedník P. Výchova dětí v institucionální a náhradní rodinné péči ve vybraných zemích EU s přihlédnutím k aspektu víry. Bakalářská práce Univerzita Palackého 2009
Předběžná náplň práce
Současný koncept výchovy v instituci nahrazující rodinu
Rozvojové potencionality volnočasových aktivit
Srovnávací případová studie dvou typů zařízení
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Current concept of education in the institutional care
Developing potencionality of after-school activities
Comparative case study of owo types of childcare facilities
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK