Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologické demonstrace v Teplicích v roce 1989
Název práce v češtině: Ekologické demonstrace v Teplicích v roce 1989
Název v anglickém jazyce: Environmental protests in Teplice in 1989
Klíčová slova: Ekologické demonstrace, severní Čechy, listopad 1989, ekologická situace, ekologická hnutí, demonstrace.
Klíčová slova anglicky: Ecological demonstrations, North Bohemia, November 1989, ecological situation, ecological mouvements, demonstrations, manifestations.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2012
Datum zadání: 12.03.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se věnuje tématu ekologických demonstrací, které proběhly ve dnech 11. až 13. listopadu 1989 v Teplicích. Lze je považovat za první velký akt vyjádření nevole obyvatelstva Severočeského kraje vůči zamlčování pravdivých informací o stavu životního prostředí vůdčími představiteli okresu Teplice. Práce se rovněž zabývá událostmi, které na demonstrace přímo navazovaly, konkrétně ekologickým mítinkem, na němž došlo k významnému dialogu mezi komunistickou mocí a širokou veřejností. Téma má velký regionální význam a je stále přítomno v paměti většiny občanů Teplic a blízkého okolí. Tato práce tvoří komplexní vhled do problematiky, která zatím není podrobněji zpracovaná; z toho důvodu vychází z mnoha archivních materiálů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachalor thesis focuses on ecological demonstrations held from 11th to 13th November 1989 in the city of Teplice. Those demonstrations can be considered as the first significant expression of discontent on the part of the North Bohemia´s citizens with untrue information on the state of the environment provided by the leading representatives of the Teplice district. The thesis also addresses the events directly following those demonstrations, particularly an ecological meeting where the first major dialogue between communist authorities and the broad public took place. This topic is of a great importance in the region and is still present in memories of most citizens of the Teplice district. This thesis provides a comprehensive insight into a question that has not yet been addressed in greater detail; hence it draws upon numerous archive materials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK