Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nordic walking a nordic running
Název práce v češtině: Nordic walking a nordic running
Název v anglickém jazyce: Nordic Walking and Nordic Running
Klíčová slova: Nordic Walking, Nordic Running, tepová frekvence, maximální rychlost, délka dolních končetin
Klíčová slova anglicky: Nordic Walking, Nordic Running, heart rate, maximum speed, the length of the lower limbs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hronzová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2012
Datum zadání: 03.12.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudování odborné literatury.
Kontaktování probandů.
Výběr výzkumné skupiny, případně referenční skupiny.
Realizace výzkumu v terénu - pozorování, experiment.
Seznam odborné literatury

BARTŮŇKOVÁ, S. in HAVLÍČKOVÁ, L. et al. Fyziologie tělesné zátěže II. speciální
část. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1993. 238 str. ISBN 80-7066-815-6
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. 1. Vydání. Havlíčkův Brod: Grada
Publishing, 2007. 272 str. ISBN 978-80-247-1369-4
GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice : Příručka pro studenty, učitele a výzkumné
pracovníky. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X.
ŠKOPEK, MARTIN. 2010. Nordic Walking. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. str. 96. ISBN 978-80-247-3242-8.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je porovnání vybraných parametrů tělesné zátěže u aktivit Nordic walking a Nordic running ve srovnání s tělesnou zátěží při chůzi a běhu bez holí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to compare selected parameters of body burdens in the activities Nordic Walking and Nordic running compared with the body burdens for walking and running without poles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK