Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny v expresi membránových molekul CD200R, CD95, CD95L a solubilního CD200R regulujících zánětlivou odpověď u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok
Název práce v češtině: Změny v expresi membránových molekul CD200R, CD95, CD95L a solubilního CD200R regulujících zánětlivou odpověď u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok
Název v anglickém jazyce: Changes in Expression of Membrane Molecules CD200R, CD95, CD95L, and Soluble CD200R Regulating inflammatory Responses in Patients Undergoing Cardiac Surgery
Klíčová slova: kardiochirurgická operace; exprese; membránové znaky; CD200/CD200R
Klíčová slova anglicky: cardiac surgery; expression; membrane molecules; CD200/CD200R
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2012
Datum zadání: 07.03.2012
Datum a čas obhajoby: 25.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2017
Oponenti: doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D.
  prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK