Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti
Název práce v češtině: Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti
Název v anglickém jazyce: Belly Dance in the Context of the Western and Arab Islamic Societies
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2012
Datum zadání: 14.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.03.2012
Datum a čas obhajoby: 06.03.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK