Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užití autobiografických motivů v dílech Edgara Dutky, Elišky Vlasákové a Antonína Bajaji
Název práce v češtině: Užití autobiografických motivů v dílech Edgara Dutky, Elišky Vlasákové a Antonína Bajaji
Název v anglickém jazyce: Use of Autobiographical Motifs in Works of Edgar Dutka, Eliška Vlasáková and Antonín Bajaja
Klíčová slova: autenticita a autentizační tendence, autobiografie, autobiografický motiv, autor, autorský subjekt, autorství, biografická metoda, biografický autor (empirický autor), dokumentární literatura, fikční svět, interní autor (modelový autor), interpretace, literatura faktu, umělecká literatura, vzpomínková literatura
Klíčová slova anglicky: authenticity and a tendency to authenticity, autobiography, autobiographical motif, author, authorial subject, biographical method, biographical author (empirical author), documentary literature, fictional world, internal author (model author), interpretation, non-fiction, fiction, memories
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.02.2012
Datum zadání: 29.02.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK