Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Aktivační centra - celoživotní vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením
Název práce v češtině: Aktivační centra - celoživotní vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Activation centres - lifelong learning of adults with mental disability
Klíčová slova: Mentální retardace, dospělost, edukace, vzdělávání osob s mentálním postižením, celoživotní vzdělávání, aktivační centrum, kvalita života.
Klíčová slova anglicky: Mental retardation, adulthood, education, education of people with mental disability, lifelong learning, Activation Centre, quality of life.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2012
Datum zadání: 23.02.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Josef Novotný
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK