Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions
Název práce v češtině: Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované
fázové separace v polymerních roztocích
Název v anglickém jazyce: The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During
the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions
Klíčová slova: fázová separace, polymerní roztok, cononsolvency, 1H a 13C NMR spektroskopie
Klíčová slova anglicky: Phase Separation, Polymer Solution, Cononsolvency, 1H and 13C NMR Spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2012
Datum a čas obhajoby: 14.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK