Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Název práce v češtině: Odpovědnost zaměstnance za škodu
Název v anglickém jazyce: Liability of the employee for damage
Klíčová slova: odpovědnost za škodu, náhrada škody, zaměstnanec
Klíčová slova anglicky: liability for damage, damages, employee
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2012
Datum zadání: 28.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2012
Datum a čas obhajoby: 11.10.2016 14:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:02.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:02.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.10.2016
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK