Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Reflexe vlastního postižení u jedinců s dětskou mozkovou obrnou jako součást školní a sociální integrace
Název práce v češtině: Reflexe vlastního postižení u jedinců s dětskou mozkovou obrnou jako součást školní a sociální integrace
Název v anglickém jazyce: Reflexion Disability in Children with Cerebral Palsy as the Part of School and Social Integration
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: PhDr. Miroslav Kudláček, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2012
Datum zadání: 25.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2012
Datum a čas obhajoby: 17.04.2015 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.04.2015
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.
  doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK