Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace
Název práce v češtině: Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace
Název v anglickém jazyce: School children's nicknames as a part of the school language communication
Klíčová slova: lingvistika, antroponomastika, přezdívka, školní přezdívka, malá sociální skupina, výzkum
Klíčová slova anglicky: linguistics, antroponomastics, nickname, school nickname, small social group, research
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2012
Datum zadání: 17.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
  doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK