Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovní zpravodajství v celostátním a regionálním deníku
Název práce v češtině: Sportovní zpravodajství v celostátním a regionálním deníku
Název v anglickém jazyce: Sports reporting in the countrywide and regional daily paper
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.12.2010
Datum zadání: 28.12.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Oponenti: PhDr. David Lukšů, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK