Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR
Název práce v češtině: Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR
Název v anglickém jazyce: Foundation of traffic embankments on clayey landfills of SHR
Klíčová slova: výsypky, dopravní násyp, creep, sedání
Klíčová slova anglicky: landfills, traffic embankment, creep, settlement
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Boháč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2011
Datum zadání: 08.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
001388146
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK