Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Proměna vnímání upíra v západní kultuře od raného novověku po současnost : posouzení marginálního kulturního jevu v intencích civilizační teorie Norberta Eliase
Název práce v češtině: Proměna vnímání upíra v západní kultuře od raného novověku po současnost : posouzení marginálního kulturního jevu v intencích civilizační teorie Norberta Eliase
Název v anglickém jazyce: The Transformation of perception of vampire in Western culture from early modern period to present : The Assessment of marginal cultural phenomenon in terms of civilization theory of Norbert Elias
Klíčová slova: Upír, proměna, raný novověk, současnost, západní kultura, Elias, civilizační proces
Klíčová slova anglicky: Vampire, Transformation, early modern period, present, Western culture, Elias, civilization theory
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2011
Datum zadání: 05.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je postihnout proměnu lidského vnímání na příkladu chápání nadpřirozených bytostí (nemrtvých) od raného novověku po současnost a následné propojení s historickosociologickou teorií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK