Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o pacienta s kolorektálním karcinomem a následně vyvedenou ileostomií
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s kolorektálním karcinomem a následně vyvedenou ileostomií
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with colorectal cancer and subsequently decorates ileostomy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2011
Datum zadání: 25.01.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:08.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: MUDr. Jan Neumann
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK