Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Stacionárne modelovanie teplotných podmienok a tepelného poľa hydrogeotermálnej štruktúry Bešeňovská elevácia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Stacionárne modelovanie teplotných podmienok a tepelného poľa hydrogeotermálnej štruktúry Bešeňovská elevácia
Název práce v češtině: Stacionární modelování teplotních podmínek a tepelného pole hydrogeotermální struktury Bešeňovská elevace
Název v anglickém jazyce: Application of stationary temperature and thermal modeling on the Bešeňová elevation hydrogeothermal structure
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2011
Datum zadání: 12.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: doc. Ing. Michal Bartko, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK