Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury
Název práce v češtině: Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury
Název v anglickém jazyce: The Theory of Petrified Worlds on the Example of Anti-utopian and Dystopian Literature
Klíčová slova: Antiutopie|dystopie|utopie|ideologie|novořeč (newspeak)|teorie petrifikovaných světů|svět jako vězení|Jevgenij Zamjatin|George Orwell|Aldous Huxley|Vladimir Sorokin|sociální inženýrství|politické čtení literatury
Klíčová slova anglicky: Anti-utopia|dystopia|utopia|ideology|newspeak|theory of petrified worlds|world as a prison|Yevgeny Zamyatin|George Orwell|Aldous Huxley|Vladimir Sorokin|social engineering|political reading of literature
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2011
Datum zadání: 08.12.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.04.2019 16:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.04.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. Tomáš Glanc
  doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK