Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exprese kandidátních genů karcinomu prostaty
Název práce v češtině: Exprese kandidátních genů karcinomu prostaty
Název v anglickém jazyce: Expression of candidate genes for prostate cancer
Klíčová slova: karcinom prostaty, metalothionein 1F, metalothionein 2, ZIP1, ZIP7, izolace mRNA, exprese genu, benigní prostatická hyperplázie, semikvantitativní RT-PCR
Klíčová slova anglicky: prostate carcinoma, metallothionein 1F, metallothionein 2, ZIP1, ZIP7, mRNA isolation, gene expression, benign prostatic hyperplasia, semiquantitative RT-PCR
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK