Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzickogeografické aspekty sukcese vegetace a vývoje půd se zaměřením na těžební tvary
Název práce v češtině: Fyzickogeografické aspekty sukcese vegetace a vývoje půd se zaměřením na těžební tvary
Název v anglickém jazyce: Physical-geographical aspects of vegetation succession and soil development with focus on abandoned mining sites
Klíčová slova: primární sukcese, pedogeneze, sukcese vegetace, půdotvorný substrát
Klíčová slova anglicky: primary succession, pedogenesis, vegetation succession, parent material
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 30.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Mgr. Tereza Zádorová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Základem práce bude rešerše literatury fyzickogeografických aspektů sukcese vegetace a pedogeneze se zaměřením na těžební tvary. Na modelových lokalitách bude hodnocen vývoj půd a sukcese vegetace v závislosti na rozdílném substrátu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK