Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv dizocilpinu na behaviorální strategie potkanů v úloze aktivního vyhýbání se místu
Název práce v češtině: Vliv dizocilpinu na behaviorální strategie potkanů v úloze aktivního vyhýbání se místu
Název v anglickém jazyce: Effect of dizocilpine on behavioral strategies of rats in the place avoidance task
Klíčová slova: schizofrenii podobné chování, kognitivní funkce, animální model, AAPA, MK-801 (dizocilpin)
Klíčová slova anglicky: schizophrenia like behavior; cognitive functions; animal model, AAPA, MK-801 (dizocilpine)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK