Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mitochondrie Trimastix pyriformis
Název práce v češtině: Mitochondrie Trimastix pyriformis
Název v anglickém jazyce: Mitochondrion of Trimastix pyriformis
Klíčová slova: Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrie, hydrogenozom, mitozom, hydrogenáza, systém štěpení glycinu, SUF systém
Klíčová slova anglicky: Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrion, hydrogenosome, mitosome, hydrogenase, glycine cleavage system, SUF system
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 23.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Mgr. Martin Kolísko, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Zuzana Vaitová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je charakterizovat dvoumembránovou organelu v buňce prvoka Trimastix pyriformis, pravděpodobný homolog mitochondrie. Student se pokusí lokalizovat v buňce některé z proteinů, pomocí imunofluorescenční mikroskopie a pomocí western blotů na buněčných frakcích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to characterise double membrane organelle in Trimastix pyriformis, putative mitochondrion. Student will localise selected proteins in the cell using immunofluorescence and using western blots on cell fractions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK