Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konformační chování polymerních dendrimerů ve vodných roztocích (Disipativní částicová dynamika)
Název práce v češtině: Konformační chování polymerních dendrimerů ve vodných roztocích (Disipativní částicová dynamika)
Název v anglickém jazyce: Conformational behavior of dendritic branched polymers in aqueous solutions (Dissipative particle dynamics)
Klíčová slova: blokový kopolymer, surfaktanty, vodné roztoky, počítačové simulace
Klíčová slova anglicky: block copolymer, surfactant, aqueous solutions, computer simulations
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. Martin Lísal, DSc.
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se student seznámí s fyzikálně chemickými vlastnostmi roztoků blokových kopolymerů a se základy disipativní částicové dynamiky a Monte Carlo metod. Získá přehled o zdrojích vědecké literatury a naučí se s nimi pracovat. Vlastní počítačová studie bude zaměřena na souvislost mezi architekturou kopolymeru a velikostí, tvarem a složením vznikajících hydrofobních domén.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK