Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role PLD v raných fázích toxického působení hliníku
Název práce v češtině: Role PLD v raných fázích toxického působení hliníku
Název v anglickém jazyce: The role of PLD in early phases of aluminium toxicity
Klíčová slova: toxicita hliníku, fosfolipáza D, PLDα, PLDδ, mikrotubuly, kořenová špička
Klíčová slova anglicky: aluminium toxicity, phospholipid D, PLDα, PLDδ, microtubule, root tip
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2014
Oponenti: Ing. Kateřina Malínská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studïum role PLD v toxicitě hliníku. Práce bude zkoumat vliv mutace v genech PLD na citlivost rostlin - kořenů na toxické působení hliníku. Hlavní experimentální materiál: Arabidopsis thaliana.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK