Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mechanismus regulace funkce fosducinu
Název práce v češtině: Mechanismus regulace funkce fosducinu
Název v anglickém jazyce: The mechanism of the regulation of phosducin function
Klíčová slova: fosducin, 14-3-3, fluorescence, interakce, struktura
Klíčová slova anglicky: phosducin, 14-3-3, fluorescence, interaction, structure
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Miroslava Kacířová, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2011
Datum zadání: 08.11.2011
Datum a čas obhajoby: 13.12.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2016
Oponenti: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
  RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Příprava a charakterizace rekombinantních forem fosducinu a jeho interakčních partnerů (protein 14-3-3, CRX, SUG1). Studium vzájemných interakcí těchto proteinů pomocí biochemických a biofyzikálních metod.
Účast na výuce: cvičení k přednášce Obecná a fyzikální chemie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK