Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty ochrany průmyslového vlastnictví v recentním českém právu
Název práce v češtině: Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty ochrany průmyslového
vlastnictví v recentním českém právu
Název v anglickém jazyce: Private and public aspects of the the protection of industrial rights in recent Czech law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2006
Datum zadání: 07.06.2006
Datum a čas obhajoby: 28.11.2006 10:00
Místo konání obhajoby: č. 26
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2006
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Pítra
  JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK