Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Justiční reforma v Československu 1948 - 1953
Název práce v češtině: Justiční reforma v Československu 1948 - 1953
Název v anglickém jazyce: Judical reform in Czechoslovakia 1948 - 1953
Klíčová slova: justice, transformace režimu, komunismus, advokacie, právní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: The Justice, Regime Transformation, Communism, Advocacy, Legal education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2011
Datum zadání: 03.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2013
Datum a čas obhajoby: 07.02.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se ve své práci zaměří na analýzu proměn, kterými prošla justice v Československu v letech 1948 až 1953. Bude se zabývat změnami samotného justičního aparátu, avokacie a právního vzdělávání ve výše zmíněném období, které měly za cíl pomoct etablovat nově vzniklé nedemokratické zřízení a legalizovat kroky, ke kterým došlo během transformace režimu. Pro vypracování práce použije student jak primární zdroje (archivní prameny vzniklé z činnosti předmětných institucí), tak i sekundátní literaturu, která již o této problematice pojednává.
Seznam odborné literatury
Kaplan: Sovětští poradci v Československu 1949-1956, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 1993

Gronský, Hřebejk: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa I., Karolinum, Praha, 1997

Gronský: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa II., Karolinum, Praha, 1999

Malý, Soukup: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Karolinum, Praha, 2004

Pernes, Pospíšil, Lukáš: Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu, Brána, Praha, 2008

Národní archiv v Praze:

NA Praha, f. ÚV KSČ
NA Praha, f. Klement Gottwald
NA Praha, f. Ministerstvo spravedlnosti

Archiv bezpečnostních složek

Archiv Kanceláře prezidenta republiky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK