Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Screening nových látek chelatujících železo/měď - in vivo a in vitro studie
Název práce v češtině: Screening nových látek chelatujících železo/měď - in vivo a in vitro studie
Název v anglickém jazyce: Screening of New Iron - and Copper - Chelating Substances - in vivo and in vitro Studies
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2011
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
  doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK