Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rod Sergentomyia a jeho role v přenosu Leishmanií
Název práce v češtině: Rod Sergentomyia a jeho role v přenosu Leishmanií
Název v anglickém jazyce: Genus Sergentomyia and its role in the transmission of Leishmania
Klíčová slova: leishmanióza, morfologie, Phlebotominae, přenos, Sergentomyia, taxonomie
Klíčová slova anglicky: leishmaniasis, morphology, Phlebotominae, Sergentomyia, taxonomy, transmission
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK