Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kapacita diskrétního kanálu
Název práce v češtině: Kapacita diskrétního kanálu
Název v anglickém jazyce: Discrete Channel Capacity
Klíčová slova: diferenční rovnice, generující funkce, kapacita kanálu
Klíčová slova anglicky: difference equations, generating function, channel capacity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
Datum a čas obhajoby: 19.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2015
Oponenti: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student prostuduje a představí Shannonovu teorii kapacity diskrétního kanálu, doplní důkazy, které jsou v původní práci jen naznačené a ilustruje výpočet na nějakém vhodném případě.
Seznam odborné literatury
C.E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379–423, 623-656, July, October, 1948
Předběžná náplň práce
Klasický článek C.E.Shannona z roku 1948, který zahájil éru matematické teorie informace představuje problém kapacity kanálu na zjednodušené podobě morseovky a některé kroky jen naznačuje. Článek je velmi čtivý, ale stálo by za to doplnit chybějící detaily, zejména z teorie rekurentních posloupností.
Také by bylo zajímavé příklad rozšířit na nějaký komplikovanější případ. Tady je prostor i pro nějaké programování, bude-li zájem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK