Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská směrnice o finančních zajištěních, její význam a promítnutí do tuzemské právní úpravy
Název práce v češtině: Evropská směrnice o finančních zajištěních, její význam a
promítnutí do tuzemské právní úpravy
Název v anglickém jazyce: The European Directive on Financial Security, Its Significance and Projection in the National
Legislation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2006
Datum zadání: 25.02.2006
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Oponenti: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK