Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv opioidů na redoxní stav potkaního myokardu
Název práce v češtině: Vliv opioidů na redoxní stav potkaního myokardu
Název v anglickém jazyce: The effect of opioids on the redox state of rat myocardium
Klíčová slova: oxidativní stres, morfin, myokard, antioxidanty
Klíčová slova anglicky: oxidative stress, moprhine, myocardium, antioxidants
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 25.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: RNDr. Lenka Roubalová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo studium exprese proteinů účastnících se reakcí, při kterých jsou v organismu odbourávány škodlivé volné radikály a celkově studium úrovně oxidativního stresu v organismu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work was to study the expression of proteins involved in reactions in which harmful free radicals are degraded in an organism and overall study of oxidative stress level in organism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK