Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzika top kvarku na D0
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Top quark physics at D0
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Rešeršní práce. Předpokládá se výstup ve formě souhrnu znalostí o vybraných vlastnostech top kvarku.
Seznam odborné literatury
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 565 (2006), 463-537.
Předběžná náplň práce
Předpokládá se studium odborných článků zabývajících se top kvarkem a seznámení se se základními principy detekce částic na příkladu detektoru D0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK