Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Studium interakce vybraných chemopreventivních sloučenin a potravních karcinogenů s cytochromy P450
Název práce v češtině: Studium interakce vybraných chemopreventivních sloučenin a potravních karcinogenů s cytochromy P450
Název v anglickém jazyce: Study on the interaction of chemopreventive compounds and food born carcinogens with cytochrome P450 enzymes
Klíčová slova: cytochrom P450, flavonoidy, chemoprevence, karcinogeny, „Western blotting”
Klíčová slova anglicky: carcinogens, chemoprevention, cytochrome P450, flavonoids, Western blotting
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK