Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HPLC studie farmakologických spojovacích reakcí
Název práce v češtině: HPLC studie farmakologických spojovacích reakcí
Název v anglickém jazyce: HPLC study of pharmacological coupling reactions
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK