Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o zaměstnance se zaměřením na pracovní podmínky osob se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Péče o zaměstnance se zaměřením na pracovní podmínky osob se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Care of employees, with a focus on working conditions of handicapped ones
Klíčová slova: zaměstnanec, péče, postižení
Klíčová slova anglicky: employee, care, handicapped
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2013
Datum a čas obhajoby: 25.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2013
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK