Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
"Současná“ krize multikulturalismu v Nizozemsku
Název práce v češtině: "Současná“ krize multikulturalismu v Nizozemsku
Název v anglickém jazyce: "Current" Crisis of Multiculturalism in the Netherlands
Klíčová slova: Imigrace. Multikulturalismus. Muslimové. Islám. Geert Wilders. Pim Fortuyn. Theo van Gogh. Krize multikulturalismu.
Klíčová slova anglicky: Immigration. Multicluturalism. Muslims. Islam. Geert Wilders. Pim Fortuyn. Theo van Gogh. Crisis of multiculturalism.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Emler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Knihy
- Buruma, Ian. Vražda v Amsterodamu: smrt Theo van Gogha a meze smířlivosti (Academia 2010)
- Drulák, Petr et al., Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha; Portál 2008).
- Eyerman, Ron. The Assassination of Theo Van Gogh: From Social Drama to Cultural Trauma (Duke University Press, 2008).
- Lijphart, Arend. Democracy in Plural Societies: Comparative Exploration (Yale University Press, 1977).
- Sartori, Giovanni. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalectví: Esej o multietnické společnosti (DOKOŘÁN, Praha 2011).
- Van der Horst, Han. Dějiny Nizozemska (LN 2005).


Odborné články
- Carle Robert, „Demise of Dutch Multiculturalism“ Society Abroad, č. 43/3, (2006) 68 – 74, http://www.springerlink.com/content/fafvck4gytfc6ngq/ (staženo 15. 9.2011)

- Doomernik, J.M.J, „The Genesis of Dutch Populist Politics“, Transatlantic Academy, http://www.transatlanticacademy.org/blogs/jeroen-doomernik/genesis-dutch-populist-politics (staženo 11. 5. 2012)

- El Karouni Ilyess, „Ethnic Minorities and Integration Process in France and the Netherlands: An Institutionalist Perspective“ American Journal of Economics and Sociology, č. 71/1 (leden 2012) 151–183,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1536-7150.2011.00814.x/pdf (staženo 27. 4. 2012).- Entzinger Han, „Changing the rules while the game is on: From multiculturalism to assimilation in the Netherlands; Migration, Citizenship“ Ethos: Incorporation regimes in Germany, Western Europe and North America; New York: Palgrave MacMillan, (2006): 121-144, http://www.ceri-sciences-po.org/cerifr/transversal/cr_141107.pdf (staženo 11. 10. 2011).

- Garssen Joop, Coleman David, „The Netherlands paradigm or exception in Western Europe’s demography?“ Demographic Research, č. 7/12 (září 2002), www.demographic-research.org, (staženo 15. 4. 2012).

- Joppke Christian, „The Retreat of multiculturalism in the liberal state:theory and policy“ The British Journal of Sociology č. 55/2 (2004), 238 – 257, http://www.humanities.manchester.ac.uk/socialchange/research/social-change/summer-workshops/documents/theretreatofmulticulturalism.pdf

- Koopmans Ruud, Muis Jasper, „The rise of right-wing populist Pim Fortuyn in the Netherlands: A discursive opportunity approach“ European Journal of Political Research, č. 48/5 (srpen 2009) 642–664, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6765.2009.00846.x/pdf (staženo 15. 4. 2012).

- Kymlicka Will, „The Rise and Fall of multiculturalism? New debates on inclusion and accommodation in diverse societies“ International Social Science Journal, č. 61/199, (březen 2010), 97-112,
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/10.1111/j.1468-2451.2010.01750.x/pdf (staženo 24. 11. 2011).

- Meyer A., Rath J., Sunier T., „The Establishement of Islamic Institutions in a De-Pillarizing Society“ Tijdschrift voor economische en sociale geografie, č. 88/4 (září 1997), 389 – 395, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.1997.tb01633.x/pdf (staženo 21. 4. 2012).- Rath, J., Penninx, R., Groenendijk, K. and Meyer, A., „The Politics of Recognizing Religious Diversity in Europe: Social Reactions to the Institutionalization of Islam in Netherlands, Belgium and Great Britain“ The Netherlands Journal of Social Science, č. 35/1 (1999), 53 – 68, http://www.janrath.com/downloads/@NJSS%20Islam%201999.pdf (staženo 8. 12. 2011). (staženo 16. 11. 2011).

- Seger M. Breugelmans, Fons J.R. Van De Vijver, Saskia G.S. Schalk, „Stability of Majority Attitudes toward Multiculturalism in the Netherlands between 1999 and 2007“ Applied Psychology, č. 58/4 (říjen 2009) 653–671, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-0597.2008.00368.x/pdf (staženo 18. 4. 2012).

- Shadid, Wassif A., „Public Debates over Islam and the Awareness of Muslim Identity in the Netherlands“ European Education, č. 38/2 (léto 2006) 10-22, http://www.interculturelecommunicatie.com/download/islamdebates.pdf (staženo 8. 12. 2011).


- Sunier Thijl, „Beyond the Domestication of Islam, A Reflection on Research on Islam in European Societies“ VU University Amsterdam (2009), http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/15571/1/Oratie_Sunier.pdf (staženo 2. 11. 2011).

- Vink Marteen P., „Dutch ´Multiculturalism´ Beyond the Pillarisation Myth“ Political Studies Review č. 5 (září 2007): 337 – 350, http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/10.1111/j.1478-9299.2007.00134.x/pdf (staženo 25. 9. 2011).

- Vossen Koen, „Classifying Wilders: The Ideological Development of Geert Wilders and His Party for Freedom“ Politics, č. 31/3 (říjen 2011), 179 – 189, http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/10.1111/j.1467-9256.2011.01417.x/pdf, (staženo 25. 4. 2012).


Webové stránky
- Focus migration; Country profile: Netherlands, č.11 (listopad 2007) 1-11, Evelyn Ersanilli, http://focus-migration.hwwi.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration_Publikationen/Laenderprofile/CP11_Netherlands.pdf (staženo 20. 3. 2012).
- Oxford Dictionaires, http://oxforddictionaries.com/definition/institutionalize (staženo 15.5.2012)


Články prezentované na konferencích
- Alders Maarten. „Classification of the population with a foreign background in the Netherlands“ (příspěvek pro konferenci“The Measure and Mismeasure of Populations. The statistical use of ethnic and racial categories in multicultural societies” Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) a Institut National d’Etudes Démographiques (INED), 17.-18. prosince 2001, Paříž) http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/d314ba81-b4a9-492f-8c9b-b50e7d3a3e5d/0/classificationforeign.pdf (staženo 15. 4. 2012).

- Harmsen C.N., „Cross-cultural marriages“ (příspěvek pro the Monthly Bulletin of Population Statistics, prosinec 1999, Voorburg/Heerlen, Statistics Netherlands), http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/163A2B50-3EAB-49F1-B3AB-686892B5108F/0/crossculturalmarriages.pdf (staženo 15. 4. 2012).


Novinové online články

- The Associated press, „Dutch Cabinet moves to toward burqa ban“, NY Daily News online, 27. ledna 2012, (dostupné z: http://articles.nydailynews.com/2012-01-27/news/30672089_1_burqa-face-veils-dutch-cabinet) (10. 3. 2012).

- Evans – Pitchard Ambrose, „Black immigrant is new face of Pim Fortuyn List“, The Telegraph, 9. 5. 2002 (dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/1393683/Black-immigrant-is-new-face-of-Pim-Fortuyn-List.html) (staženo 2.5.2012)

- Evans – Pitchard A., Clements J., „Fortuyn killed ´to protect Muslims´, The Telegraph, 28. 3. 2003, (dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/1425944/Fortuyn-killed-to-protect-Muslims.html) (staženo 2.5.2012)

- Janssen Noel, „The Dutch government´s fall will mean political deadlock for months to come“ The Guardian, 23. června 2011 (dostupné z:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/23/dutch-government-political-deadlock-months) (staženo 10. 3. 2012).

- Press in Amsterdam, „The Dutch government waving but then drowning, The shock fall of the Dutch government sends reverberations across Europe“ The
Economist online, 28. dubna 2012 (dostupné z:
http://www.economist.com/node/21553444) (staženo 23. 4. 2012)

- Press in Amsterdam, „The Dutch elections - Right turn“, The Economist online,
10. června 2010 (dostupné z
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/dutch_elections) (staženo 15. 4. 2012).

- Press in Amsterdam, „Geert Wilders cleared of hate charges by Netherlands court“, The Guardian, 23.června 2011 (dostupné z:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/23/geert-wilders-cleared-anti-islam) (staženo 2. 4. 2012).

- Simons Marlise, „Elections to Proceed in the Netherlands, Desite Killing“, The New York Times, 8. 5. 2002 (dostupné z:
http://www.nytimes.com/2002/05/08/world/elections-to-proceed-in-the-netherlands-despite-killing.html) (staženo 28. 4. 2012)

- Tyler John, „Wilders pulls out of Dutch coalition talks“, Radio Netherlands Worldwide, 3. září 2010 (dostupné z: http://www.rnw.nl/english/article/wilders-pulls-out-dutch-coalition-talks) (staženo 15. 4. 2012).

- Weawer Matthew, „Angela Merkel: German multiculturalism has 'utterly failed'“, The Guardian, 17.října 2010 (dostupné z:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed) (staženo 20. 3. 2012).
Předběžná náplň práce
Ačkoli bylo Nizozemsko dlouho považováno za jeden z mála evropských států, kde se oficiální obraz společnosti blížil ideální multikulturní představě, realita zdá se, byla poněkud odlišná

Tato práce se kriticky zabývá několika obecně rozšířenými a pravděpodobně mylnými představami o nizozemském multikulturalismu. První z nich, v českém prostředí možná méně známou, je představa, že nizozemská multikulturní společnost je jakýmsi rozšířením odkazu pilířové společnosti. S takovouto ideou může být spojen i názor, že imigrantům bylo ze strany tehdejších vlád poskytnuto maximum možného prostoru, aby se integrovali do nizozemské společnosti.

V mé práci se v první - teoretické - části zabývám institucionalizací islámu v nizozemské společnosti, v druhé části pak chronologickým vývojem samotné muslimské imigrace, který dále člením do čtyř specifických časových období – období zanedbání, období uvědomění a etnizace islámu, období stigmatizace a vyloučení a poslední období počátku nového milénia, které je specifické určitou radikalizací veřejného diskursu a částečnou polarizací společnosti.

Hlavním cílem mé práce je kritický rozbor představy, podle níž nastala v Nizozemsku často zmiňovaná „krize multikulturalismu“ až v kontextu několika posledních let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Altough, The Netherlands was considered for a long time as one of the few European states with official frame of society, that was close to ideal multiculturalist type, real picture seems to be somewhat different.

This thesis critically deal with several widely experienced and probably mistaken notions about Dutch multiculturalism. First one, in Czech area may be not well-known, is the notion, that Dutch multicultural society is/was extension of pillarised society. With this notion is may be connected the opinion, that immigrants were endowed with maximum of possible space to integrate into Dutch society.

In first – theoretical part of my thesis I deal with the institucionalization of Islam in the Dutch society. In a second part I deal with chronological development od muslim immigration itself, which I further divide in four specific periods – phase of neglect, phase of awareness and ethnisation, phase of stigmatisation and exclusion and the last period of the beginning of the new millenium, that is specific with its radicalisation of public discourse and partial polarisation of society.

Key point of my thesis is analysis of notion, according to which the often mentioned crisis of multiculturalism in the Netherlands occured in context of last few years.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK