Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekuritizace imigrace v Arizoně
Název práce v češtině: Sekuritizace imigrace v Arizoně
Název v anglickém jazyce: Securitization of Immigration in Arizona
Klíčová slova: imigrace, teorie sekuritizace, Arizona, SB 1070, americká identita
Klíčová slova anglicky: immigration, securitization theory, Arizona, SB 1070, American identity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2011
Datum zadání: 13.10.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK