Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reproductive health patterns in post-Soviet Central Asian countries
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Reproductive health patterns in post-Soviet Central Asian countries
Klíčová slova: post-Soviet Central Asia, reproductive health, maternal mortality, pregnancy outcomes
Klíčová slova anglicky: post-Soviet Central Asia, reproductive health, maternal mortality, pregnancy outcomes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2011
Datum zadání: 13.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2012
Oponenti: RNDr. Květa Kalibová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK