Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manipulace v pedagogické interakci - Učitel jako oběť manipulace
Název práce v češtině: Manipulace v pedagogické interakci - Učitel jako oběť manipulace
Název v anglickém jazyce: Manipulation in the pedagogical interaction - Teacher as a victim of manipulation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2006
Datum zadání: 05.12.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.11.2010 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
  doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK