Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Role PDZ-vazebné domény E6 onkoproteinu v patogenezi vysoce onkogenních papillomavirů
Název práce v češtině: Role PDZ-vazebné domény E6 onkoproteinu v patogenezi vysoce onkogenních papillomavirů
Název v anglickém jazyce: Role of the PDZ Domain-Binding Motif of the Oncoprotein E6 in the Pathogenesis of High Risk Papillomaviruses
Klíčová slova: Papillomavirus, E6 protein, PDZ doména
Klíčová slova anglicky: Papillomavirus, E6 protein, PDZ domain
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2011
Datum zadání: 22.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: RNDr. Vítězslav Plocek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK