Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy institutu vazby
Název práce v češtině: Problémy institutu vazby
Název v anglickém jazyce: The Issues of the Legal Institution of Custody (Criminal Law)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2005
Datum zadání: 08.12.2005
Datum a čas obhajoby: 03.03.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 03.03.2006
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK