Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam zátěžových testů pro freedivng
Název práce v češtině: Význam zátěžových testů pro freedivng
Název v anglickém jazyce: Significance sport tests for freedivng
Klíčová slova: Zátěžové testy, potápěč, výkon, laboratoř
Klíčová slova anglicky: Sport tests, diver, performance, laboratory
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Vondrášek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2011
Datum zadání: 22.09.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 12:30
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Mgr. Filip Bažant
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium vybraných studijních pramenů
2. Rešerše získaných pramenů
3. Teoretická východiska
4. Cíle práce, úkoly a metody
5. Závěr
Seznam odborné literatury
DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Zbyněk SVOZIL. Potápění: základy potápění, výcvik a vybavení, potápěčské sporty. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 97 s. ISBN 80-247-1100-1
MARTZ, Cameron L. Fitness for divers. Nord Carolina: Form Fitness, LLC, 2005. ISBN 0-9770719-1-X
MÁČEK, M., MÁČKOVÁ, J. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: ONYX, 1995. ISBN 80- 85228- 20- 3
MELICHNA, Jan. Fyziologie tělesné zátěže: Speciální část. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1995, 162 s. ISBN 80-718-4039-4
Předběžná náplň práce
Název: Význam zátěžových testů ve freedivingu.
Cíle: Cílem bakalářské práce je shromáždění obsahu a základních znalostí zátěžových testů a jejich využití ve freedivingu.
Metody: V práci jsem především porovnával názory různých odborníků a zanalyzoval odborné publikace, které se zabývají problematikou zátěžových testů a freedivingu.
Klíčová slova: freediving, zátěžové testy, výkon
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: The importance of stress testing in freediving.
Objectives: The aim of this work is to gather content and basic knowledges of stress testing and its use in freediving.
Methods: Mainly compared the opinions of various experts in my work and I analyzed scientific publications that deal with issues of stress tests and freediving.
Keywords: freediving, stress testing, performance
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK