Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dostihový sport a česká společnost (na příkladu závodišť v Pardubicích, ve Velké Chuchli a v hřebčíně Napajedla)
Název práce v češtině: Dostihový sport a česká společnost (na příkladu závodišť v Pardubicích, ve Velké Chuchli a v hřebčíně Napajedla)
Název v anglickém jazyce: Horsce racing and Czech society (for example the course in Pardubice, Velká Chuchle and in Napajedla stud)
Klíčová slova: Dostihový sport a česká společnost (na příkladu závodišť v Pardubicích, ve Velké Chuchli a v hřebčíně Napajedla)
Klíčová slova anglicky: The horse racing and Czech society (for example the course in Pardubice, Velká Chuchle and in Napajedla stud)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2011
Datum zadání: 11.10.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dostihy jsou nazývány sportem králů. Zpočátku se jednalo o zábavu pro smetánku. Nešlo pouze o koňská klání, ale také o společenskou prestiž. Byly to události, kde se lidé prezentovali, a to ať již módou či bohatstvím. „Otevření“ pro veřejnost přišlo s postupem času, avšak dodnes můžeme například ve Velké Británii vidět pozůstatky prestiže dostihů. Na významný mítink v Epsonu přijíždí ročně společenská smetánka v čele s anglickou královnou. I v České republice o poslední říjnové neděli, kdy se koná Cena prezidenta republiky, zavítá prezident do Velké Chuchle. V Čechách byl sice ovlivněn vývoj dostihů érou socialismu, ale i tak má tento sport dlouholetou tradici, připomeňme Velkou pardubickou či České derby.
Má bakalářská práce bude zaměřena na dostihový sport v počátcích jeho existence od roku 70.let 19.století do 20.let 20.století. Do úvodu práce bych zařadila obecný popis dostihů. Zmínila bych původ dostihových koní (jaká plemena mohou běhat dostihy) a jejich následné rozšíření do světa a do Čech. Rovněž bych v kapitole zmínila rozdělní dostihů na rovinové, překážkové a chovatelské zkoušky. V této kapitole bych využila publikací jak česky psaných, tak i zahraniční, kde se zejména zaměřím na Plemennou knihu anglického plnokrevníka. Bakalářská práce bude zaměřena na vývoj dostihových závodišť v Čechách, tedy v Praze-Velké Chuchli a v Pardubicích. Na těchto dvou závodištích bych ráda poukázala na rozdílný vývoj a zejména na rozdílné tendence při vzniku. Zaměřím se zejména na strategie, ambice zúčastněných a vztah mezi „soukromníky“ a státem. Velmi zajímavým aspektem je role významných osobností stojících za vznikem českých závodišť. Zejména postavení šlechty a státu, které svými rozdílnými postoji i přesto spolupracující a podílející se na vzniku např. Velké pardubické apod. Na obou závodištích bych ráda dokumentovala sociální podtext při jejich vzniku, ale rovněž prosazení dostihů jako nového sportu či zábavy v širší veřejnosti. Na příkladu Hřebčína Napajedla bych ráda poukázala na dražby, které se staly nedílnou součástí dostihového sportu.
Pro kapitolu o Velké Chuchli využiji prameny, uložené v Archivu hlavního města Prahy, dobovou publicistiku představí noviny Bohemia, Právo lidu a Venkov. Čerpat budu i ze současné historiografie a dalších odborných prací (např. Velká Chuchle dostihová aneb průřez historií hlavního českého závodiště vydané v Praze roku 2003 od Jiřího Zlámaného. Pro téma pardubického závodiště budu čerpat z archivních materiálů ze Státního okresního archivu v Pardubicích, z publikací od Miloše Svobody „100 ročníků Velké pardubické (Státní zemědělské nakladatelství, 2003)“ a dobové publicistiky. Pro Hřebčín Napajedla použiji podobné bibliografie, a to archivní prameny z Moravského zemského archivu v Brně, publikací tykajících se samotných zakladatelů rodiny Baltazzi či publikace směřující přímo k historii hřebčína.
Seznam odborné literatury
Bibliografie
Nevydané prameny:
Moravský zemský archiv v Brně
Národní archiv v Praze

Vydané prameny – odborné publikace:
Martin CÁP – Tomáš HROMÁDKA, Sláva chuchelských dostihů, 1.vydání, Praha 2006
František LERCHE, Hřebčín Napajedla, 1.vydání, 1976
Miloš SVOBODA, Sto ročníků Velké pardubické steeplechase, 1.vydání, 1990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK