Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestný čin lichvy
Název práce v češtině: Trestný čin lichvy
Název v anglickém jazyce: Crime of usury
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2006
Datum zadání: 24.02.2006
Datum a čas obhajoby: 23.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2007
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK