Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lingvisticke přístupy v genomice a lingvistická metafora v biologii
Název práce v češtině: Lingvisticke přístupy v genomice a lingvistická metafora v biologii
Název v anglickém jazyce: Linguistic -like approaches in geomics and linguistic metaphor in biology
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2010
Datum zadání: 25.03.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.
  doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK